4 essentiële kwaliteiten voor veerkrachtig leiderschap.

Veerkrachtig leiderschap

Er is haast geen beter voorbeeld van veerkrachtig leiderschap dan dat van de 32e president
van de Verenigde Staten. Franklin D. Roosevelt. Hij was president van 1933 tot 1945, ten tijde van
de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog. Hij hield zijn land niet alleen bij elkaar, hij toonde
ook nog eens enorme veerkrachtigheid op verschillende manieren.
Voor deze blog pakken we het eens anders aan. We gebruiken voorbeelden uit zijn situatie om aan
te tonen hoe veerkrachtig leiderschap ook werkt voor jouw teamleiders en mensen.
Net zoals in de tijd van Franklin D. Roosevelt, leven we in een tijd die constant in beweging is.
Veerkrachtig leiderschap is tegenwoordig dan ook de steunpilaar van persoonlijk leiderschap –
dat laatste valt of staat hiermee…

Maar wat is veerkrachtig leiderschap precies?

Voordat we de geschiedenis in duiken en de kwaliteiten gaan toelichten, beantwoorden we de
vraag: wat is veerkrachtig leiderschap precies? En hoe is dit verweven met persoonlijk
leiderschap? Met persoonlijk leiderschap bedoelen we de kunst van het leiden van jezelf.
Daarmee bedoelen we het beheren van je emoties, je keuzes, doelen, gedrag en relaties. Iemand
die niet alleen effectief kan communiceren, maar ook goed kan gedijen en volharden in moeilijke
tijden, is sterk in persoonlijk leiderschap. Dat laatste heeft dan weer te maken met veerkrachtig
leiderschap. En daar vertellen we je nu meer over.

Franklink D. Roosevelt – Mr. Veerkracht himself.

Een concreet voorbeeld van veerkrachtig leiderschap, vinden we in het verhaal van Frank D.
Roosevelt. De man die de Verenigde Staten loodste door de Grote Depressie (1929 – 1939) en de
Tweede Wereldoorlog (1939 – 1945).
Aan de hand van 4 voorbeelden van zijn manier van leiden, lichten we toe hoe ook jouw mensen
deze kwaliteiten kunnen toepassen om zich te ontplooien als echte leiders.

 1. Positieve invloed
  Een cruciaal onderdeel van veerkrachtig leiderschap, is het uitstralen van positiviteit. Franklin D.
  Roosevelt week af van de manier waarop voorgaande presidenten afstand hielden van het volk.
  Naast normale persconferenties, organiseerde de Amerikaanse leider soms ook Supper Sundays
  waar ook de pers welkom was.
  Op die manier kon Franklin D. Roosevelt een positieve invloed uitoefenen en zichzelf in het licht
  zetten als een échte leider – iemand die bereikbaar is en effectief communiceert met de mensen.
  Deze positieve invloeden, maakte dat hij als politiek leider positief in de media werd neergezet.
  Veerkrachtige leiders motiveren en inspireren anderen, waardoor ze een positieve invloed hebben
  op hun teams en mensen. Door veerkracht te tonen, vormen ze rolmodellen voor je mensen en
  voor anderen om zichzelf te ontwikkelen.
 2. Zelfbewustzijn
  De Amerikaanse president was een bewust man. Roosevelt begreep de beproevingen en
  uitdagingen die het Amerikaanse volk te voortduren kreeg. De economie lag op z’n gat en ook de
  veiligheid van het land kwam later in gevaar met de aanvallen op Pearl Harbor (het startsein van
  de oorlog voor de VS).
  Franklin D. Roosevelt staat dan ook bekend als een man die veel empathie had en een
  persoonlijke band wist te smeden met de bevolking. Hij begreep het sentiment en wist de
  Amerikaanse bevolking mee te krijgen in zijn keuzes.
  Zelfbewustzijn is hierin het toverwoord: je bewust zijn van je eigen krachten en zwaktes. Dit helpt
  je om effectiever te communiceren met de mensen om je heen en betere beslissingen te nemen.
  Roosevelt was bijvoorbeeld bereid om naar zichzelf te kijken en z’n fouten te erkennen. Een hele
  sterke eigenschap als leider!
 3. Besluitvaardigheid
  We noemden het net al een keer, keuzes maken. Franklin D. Roosevelt zei ooit: ‘To reach a port,
  we must set sail.’ Oftewel, om resultaat te krijgen, moet je keuzes maken. Daarom is het kunnen
  nemen van beslissingen (groot of klein) een essentieel onderdeel van veerkrachtig leiderschap.
  Roosevelt was bereid om risico’s te nemen, zowel in zijn economisch beleid als op het
  internationale politieke toneel. En zoals elke veerkrachtige leider, was ook hij in staat om snel en
  doeltreffend keuzes te maken – zelfs in stressvolle situaties.
  Veerkrachtig leiderschap vergt van je dat je je niet laat verlammen door twijfel of angst, maar te
  vertrouwen op je vermogen om met onzekerheid om te gaan.
 4. Doorzettingsvermogen en weerbaarheid
  Een land wat honderden miljoenen mensen telt naar de overwinning leiden in de Tweede
  Wereldoorlog, vergt meer dan alleen leiderschap. De moraal van de bevolking was laag na de
  Grote Depressie en kreeg een enorme dreun na de aanvallen op Pearl Harbor.
  Desalniettemin, lukte het Franklin D. Roosevelt om Amerika naar de overwinning te helpen door
  onder andere allianties te smeden met andere landen. Flexibiliteit, weerbaarheid en
  oplossingsgericht werken zijn voor Roosevelt doorslaggevende factoren geweest.
  Elke situatie vraagt weer een andere denkwijze of aanpak. Als veerkrachtig leider, moet je
  moeiteloos en efficiënt kunnen schakelen van werkwijze wanneer een situatie hierom vraagt. Dit
  betekent dat je soms de hulp van anderen moet inschakelen om tot het gewenste resultaat te
  komen. Zoals Roosevelt dat ook deed in de Tweede Wereldoorlog.
  Het belangrijkste is om niet op te geven en je niet te laten ontmoedigen door tegenslagen. Een
  van de belangrijkste eigenschappen die elk leider bezit, is het kunnen omgaan met tegenslagen.
  Een leider die weerbaarheid toont, straalt dit ook uit op zijn of haar mensen.

Veerkracht ontwikkelen.

Veerkracht is, gelukkig, geen aangeboren eigenschap. Wat betekent dat iedereen dit kan
ontwikkelen. Veerkracht ontwikkel je door:

 • Zelfzorg: door goed voor je lichaam en geest te zorgen, voldoende te slapen en goed te eten,
  ontwikkel je veerkrachtigheid. Een uitgerust hoofd, ziet scherper en kent meer focus.
 • Stressmanagement: om je mentale weerbaarheid te vergroten, kun je
  stressmanagementtechnieken aanleren. Bijvoorbeeld door middel van mindfulness en
  zelfreflectie-opdrachten.
 • Netwerken: Roosevelt wist sterke allianties te smeden via z’n netwerk en goede relaties met het
  publiek. Bouw sociale contacten op en vind steun in je relaties wanneer dat nodig is.
 • Doelen stellen: stel duidelijke doelen en ontwikkel een concreet actieplan om deze te bereiken.
  Roosevelts New Deal kreeg veel bijval omdat het zo’n concreet plan was.
 • Flexibiliteit: tijden veranderen, ongeacht hoe jij daarover denkt. Leer jezelf daarom aanpassen
  en handel naar wat er nodig is in bepaalde omstandigheden.

Veerkracht is onlosmakelijk verbonden aan persoonlijk leiderschap. Het een is niet compleet
zonder het ander en kan ook niet los van elkaar worden gezien of ontwikkeld. Zelfs de president
van de Verenigde Staten (en elk ander land), dient deze kwaliteiten te bezitten en voortdurend te
ontwikkelen om succesvol te leiden. Omgaan met tegenslagen, individuen inspireren en beslissing
nemen zijn daarin essentiële factoren.

Investeren in jezelf is dé manier om deze kwaliteiten te ontwikkelen. Met veerkrachtig leiderschap
ben je beter uitgerust om je team te leiden en uitdagingen het hoofd te bieden. Mensen zullen je
sneller volgen als je doorzettingsvermogen toont en je niet uit het veld laat slaan.

Weten hoe jij een échte, veerkrachtige leider kan worden? Klik dan hier.